fbpx
Contact us : 02-6449001, 089-0702010

เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก KETT PM-450(4502)

เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก KETT รุ่น PM-450 (4502)

KETT-Moisture Meter PM-450 (4502)เครื่องวัดความชื้น KETT ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการโรงสีข้าวไทยได้รับการรับรองมาตรฐานถูก ต้องตามกฎหมายจาก สํานักงานกลาง ชั่ง ตวงวัด กระทรวงพาณิชย์

 

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

เครื่องวัดความชื้นข้าว KETT(Japan) รุ่น PM-450(4502) วัดความชื้นเมล็ดสำหรับข้าวเปลือก เป็นเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดในวงการข้าวไทย ที่ได้รับตราครุฑและได้รับการรับรองจาก กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานกลางชั่งตวงวัด ตัวเครื่องอ่านค่าเร็ว แม่นยำ พร้อมโปรแกรมอัตโนมัติตรวจค่าวัดความชื้นของข้าว

เครื่องวัดความชื้น KETT PM-450(4502)รุ่นวัดข้าวเปลือก ใช้ระบบ Dielectric Constant โปรแกรมตรวจวัดค่าความชื้น ข้าวเปลือก เฉลี่ยค่าการวัดสูงสุดได้ 9 ครั้ง ใช้ถ่านแบตเตอรี่ AA 4 ก้อน ขนาดตัวเครื่อง 215 x 215 x 205 มม. ตัวเครื่องหนักสุทธิ 1.3 กิโลกรัม รายงานค่าความชื้นแบบเลขดิจิตอลบนจอ LCD และอุปกรณ์ครบชุดภายในกล่อง ถ้วยใส่เมล็ดพืชเพื่อทดสอบ กรวย แปรง แบตเตอรี่และคู่มือ การใช้งานภาษาไทย ข้างเครื่องมีแผ่นสัญลักษณ์รับรอง (ตราคุรฑ) จากสำนักชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่อง ชั่งตวงวัด อนุญาตให้ใช้ซื้อขายข้าวถูกต้องตามกฎหมาย

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ความสามารถการใช้งาน

เครื่องวัดความชื้นข้าว :  KETT PM-450(4502) รุ่นวัดข้าวเปลือก
หลักเกณฑ์การทำงาน          :  ระบบ Dielectric Constant
ปริมาตรเมล็ดพืชทดสอบ:  240 มล.
โปรแกรมวัดความชื้น:  ข้าวเปลือก  (9.0-35.0%)
ช่วงความชื้น:  9.0-35.0%
ค่าความแม่นยำ:  คลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 0.5%
ฟังก์ชั่นการทำงาน :  หาค่าเฉลี่ยอัตโนมัติสูงสุด 9 ครั้ง
อุณหภูมิในการทำงาน          :  0 – 40 C
การแสดงข้อมูล:  จอLCDระบบจอดิจิตอล
กระแสไฟฟ้า:  แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ หรือถ่าน AA 4ก้อน
ขนาด      :  สูง 215 x กว้าง 125 x ลึก 205 มม.
น้ำหนัก   :  1.3 กิโลกรัม
อุปกรณ์อื่นๆ :  ถ้วยใส่เมล็ดพืชเพื่อทดสอบ, กรวย, แปรง, แบตเตอรี่ และคู่มือ การใช้งานภาษาไทย
เอกสารสำคัญ : Inspection Certificate(KETT ELECTRIC LABORATORY)

ข้างเครื่องมีแผ่นสัญลักษณ์รับรอง(ตราครุฑ)จากสำนักชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์

หนังสือสำคัญแสดงการให้คำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด อนุญาตให้ใช้ซื้อขายข้าวถูกต้องตามกฎหมาย

  

ตารางโปรแกรมวัดความชื้นและช่วงการวัดความชื้น

 เครื่องวัดความชื้นข้าว  KETT PM-450 (4502) ช่วงความชื้น
 Long Paddy ข้าวเปลือก(เมล็ดยาว) 9.0-35.0%

วิดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก รุ่น KETT PM-450(4502)

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง

Close Menu
×
×

Cart