You are currently viewing กระพ้อลำเลียงมีประโยชน์อย่างไรในโรงงาน
กระพ้อลำเลียง

กระพ้อลำเลียงมีประโยชน์อย่างไรในโรงงาน

เป็นอีกหนึ่งตัวกลางสำคัญทำให้ระบบโรงงานนั้นสามารถลำเลียงวัตถุดิบได้อย่างเป็นระบบ จากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งง่ายดายมากขึ้น นั่นคือการติดตั้งต้นกระพ้อ ซึ่งกระพ้อเองมีหลายแบบ หลายชนิดให้เลือกใช้ ตามความเหมาะสมของหน้างานเเละวัตถุดิบ เพราะการทำงานของกระพ้อนั้น รวดเร็วและค่าใช้จ่ายในการติดตั้งนั้นไม่ได้สูงมากเลยจึงเป็นตัวเลือกที่ดีในการจัดระบบลำเลียงในโรงสี

ต้นกระพ้อลำเลียงทำจากเหล็กแกร่ง ทนทาน ลำเลียงได้เยอะ ผลิตตามขนาดที่ต้องการ รุ่นมาตรฐานใช้ลูกกระพ้อไนลอน และกระพ้อโคโป สายพานใช้ Miller Belt ที่ทอมาเพื่อใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมหนักโดยเฉพาะ ด้วยคุณสมบัติที่แข็งแกร่ง ทั้งยังมีความเหนียวและยืดหยุ่นในตัว จึงมีความทนทาน เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหารต่างๆ เช่น โรงสีข้าว โรงสีกาแฟ โรงถั่ว โรงแป้ง โรงมัน โรงงานน้ำตาล โรงปุ๋ย โรงงานน้ำมันพืช หรือโรงธัญพืชต่างๆ

ต้นกระพ้อและลูกกระพ้อ LASER เป็นที่ยอมรับของบรรดาลูกค้าโรงสีข้าวมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง ลูกกระพ้อมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน 2-3 ปี มีน้ำหนักน้อยเเละติดตั้งรวดเร็ว ง่ายดาย สามารถใช้ได้ทันที ช่วยประหยัดกระแสไฟฟ้าจึงยืดอายุการใช้งานของสายพานให้ยาวนานขึ้น

การใช้งานลูกกระพ้อนั้นมีช่วงอายุการใช้งาน อย่างต่ำ 2-3 ปี ตามแต่สภาพการใช้งานของโรงสีเพราะฉะนั้นหากลูกค้าอยากใช้งานกระพ้อได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องหมั่นเช็คหากลูกกระพ้อชำรุดก็ควรเปลี่ยนชุดใหม่ การดูแลรักษากระพ้อ เพื่อให้เกิดการถนอมการใช้งานให้นานขึ้นโดยไม่ให้กระพ้อนั้นแบกน้ำหนักวัตถุดิบที่ต้องลำเลียงนั้นมากเกินไปรวมถึงไม่เปิดใช้งานต้นกระพ้อนานเกินที่ตัวเครื่องกำหนดไว้ เมื่อกระพ้อชำรุด ลูกค้าสามารถติดต่อทางบริษัทได้ทันที หากต้องการติดตั้งสามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสมของโรงงานแต่ละสถานที่

กระพ้อเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าหากท่านศึกษาข้อมูลจะทราบว่า ต้นกระพ้อนั่นเป็นเครื่องมือที่ดีที่สุดในการลำเลียงสินค้าทางการเกษตรหลายอย่างทั้งการติดตั้งที่ไม่ยุ่งยากการบำรุงรักษาที่ง่ายและยังทำให้เราประหยัดทั้งแรงงานและค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองภายในโรงงานได้อีกมาก