You are currently viewing ทำไมต้องใช้เครื่องวัดความชื้นข้าว?

ทำไมต้องใช้เครื่องวัดความชื้นข้าว?

ทำไมต้องใช้เครื่องวัดความชื้นข้าว?

การวัดความชื้นในเมล็ดข้าวเปลือกมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะปริมาณความชื้น มีผลต่อคุณภาพ น้ำหนัก การสี และการเก็บรักษาข้าวเปลือก ใช้เป็นเกณฑ์ในการรับซื้อข้าวเปลือกในโรงสี ท่าข้าว สหกรณ์การเกษตร และตลาดกลางการเกษตรโดยจะพิจารณา ตรวจสอบความชื้น น้ำหนัก สิ่งเจือปน เพื่อกำหนดราคาการรับซื้อ-ขาย

หากข้าวเปลือกมีความชื้นเกินกำหนดที่เหมาะสมที่ใช้ในการสี หรือการเก็บรักษาก็จะหักราคา หรือหักลดน้ำหนักข้าวเปลือกที่นำมาขาย เพราะโรงสี ท่าข้าว สหกรณ์การเกษตรฯจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลดความชื้นข้าว ให้ได้อยู่ในความชื้นที่เหมาะสมในการสี เก็บรักษา

ดั้งนั้นการเก็บรักษาข้าวควรอยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเท และเย็น ความชื้นอากาศต่ำ โดยนำใส่กระสอบ ถุงบรรจุ และเก็บในพื้นที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากสัตว์ภาหะเช่นหนู แมลง นก และความหมั่นตรวจสอบเป็นระยะๆเพื่อป้องกันการเกิดเชื้อรา มอด หนู และแมลงกัดกิน

ทำไมต้องใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก KETT PM-450[4502] เป็นที่นิยมที่สุด

  • เครื่องมีเครื่องหมายเฉพาะตัว ใบรับรองการซื้อ-ขาย ตราครุฑ สติกเกอร์ตาครุฑติดตัวเครื่อง จากสำนักงานกลางชั่ง ตวง วัด กระทรวงพาณิชย์ เป็นการรับรองว่าเครื่องนี้ได้ผ่านการตรวจค่าความถูกต้องและแม่นยำตามกฏหมายแล้ว
  • เครื่องวัดความชื้น KETT Electric Laboratory Japan เป็นเครื่องที่ยอมรับและนิยมอย่างกว้างขวางในวงการโรงสีข้าวทั่วประเทศ
  • เครื่องใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก สะดวก อ่านค่ารวดเร็ว
  • รุ่นถ้วยตวง ใช้ปริมาณข้าวเพียง 240 มล. ไม่ต้องชั่ง เพียงตักวัตถุดิบให้เสมอกับปากถ้วยตวง
  • อ่านค่าวัตถุดิบ แบบไม่ทำลายวัตถุดิบ ใช้วัดซ้ำได้ หาค่าเฉลี่ยความชื้นได้ที่โปรแกรมเครื่องได้โดยตรง
  • เครื่องขนาดไม่ใหญ่ พกพาได้สะดวก ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใช้ถ่าน AA เพียง 4 ก้อน
  • เครื่องวัดความชื้น รุ่นต่างๆ สามารถสอบเทียบค่าความแม่นยำได้ โดยผู้ชำนาญของบริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด ได้รับใบรับรอง ผ่านการอบรมจาก KETT Electric Laboratory Japan

 

บริษัท เบ็ลท แอนด์ แบริ่งส์ จำกัด เป็นตัวแทนของบริษัท KETT Electric Laboratory Japan โดยตรง ให้ความมั่นใจกับลูกค้า การบริการหลังการขาย ดูแล และให้คำปรึกษาจากศูนย์บริการของเรา มีอะไหล่และอุปกรณ์ครบครัน โดยช่างของบริษัทสามารถซ่อมส่วนที่เสียเป็นส่วนๆได้ โดยเครื่องวัดความชื้น 1 เครื่องมีอายุการใช้งานนานกว่า 10 ปี

 

คำถามที่พบบ่อยสำหรับการใช้งาน เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก KETT PM-450[4502] ?

 

ควรเทวัตถุดิบตัวอย่าง ลงในช่องใส่วัตถุดิบ ภายใน 1-5 วินาที?

เนื่องจากหลักการวัดของเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก จะประกอบด้วยน้ำหนัก อุณหภูมิ ประจุไฟฟ้า เพื่อความแม่นยำในการวัดค่า จึงควรค่อยๆปล่อยข้าวลงช่องใส่วัตถุดิบเพื่อให้ข้าวเปลือกได้ไหลผ่านไมโครเซสเซนเซอร์ภายใน เพื่อให้ค่าการประมวณผลคงที่และแม่นยำมากขึ้น

ทำไมต้องมีใบรับรองจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์?

เนื่องจากเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก มีหลากหลายรุ่นหลายยี่ห้อ เพื่อเป็นมาตรฐานความชื้นเดียวกันทั่วประเทศ กระทรวงพาณิชย์จึงกำหนดให้เครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือก ต้องผ่านการตรวจสอบและออกใบรับรองจากสำนักงานกลางชั่ง ตวง วัด จึงสามารถนำไปใช้ตรวจความชื้นข้าวเปลือกในการซื้อ-ขายได้

*ผู้ใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวที่ไม่ผ่านการตรวจสอบและให้คำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6เดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 มาตรา 70)

 

ทำไมต้องต่ออายุใบรับรองจากสำนักงานกลางชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์?

เพื่อให้เป็นมาตรฐานความชื้นที่เป็นยอมรับและน่าเชื่อถือ โดยระหว่างการใช้งานเครื่องวัดความชื้นอาจะเสียหาย ชำรุด จากการใช้งาน รวมไปถึงค่าความชื้นที่ไม่ถูกต้องเมื่อครบเวลา 2 ปีจึงควรส่งเครื่องกลับมาต่ออายุขอใบรับรองใหม่อีกครั้ง