fbpx
Contact us : 02-6449001, 089-0702010

เครื่องตรวจสอบรอยร้าวของเมล็ดข้าว KETT (Japan) TX-200

เครื่องตรวจสอบรอยร้าวของเมล็ดข้าว รุ่น TX-200 ใช้เพื่อส่องดูรอยร้าวของเมบ็ดข้าว ตรวจสอบความสมบูนณ์ของเมล็ดข้าว ลักษณะความผิดปรกติของจุดที่ถูกทำลาย และขนาดของรอยร้าว ความผิดปรกติในเนื้อเมล็ดข้าวโดยละเอียด เครื่องตรวจสอบรอยร้าวของเมล็ดข้าว นิยมใช้ในโรงสีเพื่อดูความผิดปรกติของข้าวแต่ละลอต หรือ ใช้ใน LAB ทั่วไป

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

เครื่องตรวจสอบรอยร้าวของเมล็ดข้าว รุ่น TX-200 ใช้เพื่อส่องดูรอยร้าวของเมบ็ดข้าว ตรวจสอบความสมบูนณ์ของเมล็ดข้าว ลักษณะความผิดปรกติของจุดที่ถูกทำลาย และขนาดของรอยร้าว ความผิดปรกติในเนื้อเมล็ดข้าวโดยละเอียด เครื่องตรวจสอบรอยร้าวของเมล็ดข้าว นิยมใช้ในโรงสีเพื่อดูความผิดปรกติของข้าวแต่ละลอต หรือ ใช้ใน LAB ทั่วไป

เครื่องส่องรอยร้าวเมล็ดข้าว TX-200 วิธีการทำงานเครื่องใช้ส่องดูเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าว ตัวเครื่องมีกล้องจุลทรรศน์ที่ผลิตเฉพาะเพื่อการตรวจดูเนื้อข้าว เพียงเรียงเมล็ดข้าวบนแผ่นแก้วใสและส่องดู จะสามารถตรวจสอบได้ว่ามีรอยร้าวหรือไตสีขาวภายในใดๆหรือไม่ ตัวเครื่องจะมีหลอดไฟ Fluorescent ให้แสงสว่างสีขาวนวล ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน สำหรับสุ่มตรวจเมล็ดข้าวครั้งละ 50 เมล็ด โดยประมาณ ตัวเครื่องใช้ถ่าย (AA) 4 ก้อน ตัวเครื่องตรวจสอบรอยร้าวข้าว มีขนาด 162x134x80 มม. น้ำหนักตัวเครื่องสุทธิ 0.5 กก.  

 

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

วัตถุดิบ : เมล็ดข้าวประมาณ 50 เมล็ด
พลังงาน : ถ่านแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ (AA) 4 ก้อน
ขนาดเครื่อง (กว้าง x ลึก x สูง) : 162 x 134 x 80 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง (สุทธิ) : 0.5 กิโลกรัม

วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

เครื่องตรวจสอบรอยร้าวของเมล็ดข้าว KETT TX-200

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง

Close Menu
×
×

Cart