fbpx
Contact us : 02-6449001, 089-0702010

เครื่องวัดความชื้นของข้าวด้วยกรรมวิธีเรียงเมล็ด KETT PQ-520

KETT PQ-520 SINGLE KERNEL RICE MOISTURE METER

เครื่องวัดความชื้นด้วยกรรมวิธีเรียงเมล็ด ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ สามารถวัดค่าความชื้นมาตรฐานของเมล็ดก่อนและหลังผ่านกระบวนการสีข้าว เพื่อการตรวจสอบคุณภาพข้าว ค่าที่วัดได้โดยละเอียดนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เพาะปลูก โรงสีและเพื่อทำการวิจัย

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

KETT PQ-520 SINGLE KERNEL RICE MOISTURE METER

เครื่องวัดความชื้นข้าว ด้วยกรรมวิธีเรียงเมล็ด KETT PQ-520 วัดค่าความชื้นจากแกนกลางเมล็ดแต่ละเมล็ด วัดค่าได้อย่างแม่นยำมาก แสดงค่าvariance ค่าstandard deviation และ แผนภาพhistogram เพื่อให้ได้ค่าความชื้นที่ถูกต้องป้องกันค่าที่ไม่สม่ำเสมอ

เครื่องวัดความชื้นด้วยกรรมวิธีเรียงเมล็ด ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ สามารถวัดค่าความชื้นมาตรฐานของเมล็ดก่อนและหลังผ่านกระบวนการสีข้าว เพื่อการตรวจสอบคุณภาพข้าว ค่าที่วัดได้โดยละเอียดนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้เพาะปลูก โรงสีและเพื่อทำการวิจัย

บริษัท Kett Electric Laboratory ได้พัฒนาเครื่องวัคความชื้นด้วยกรรมวิธีเรียงเม็ดนี้สำหรับการวัดค่าของ ข้าวกล้อง ข้าวสาร ข้าวเปลือก ข้าวสาลี ข้าวบาร์เล่ย์ เป็นต้น เครื่องรุ่น PQ-520 สามารถอ่านค่าของแต่ละเมล็ดอย่างแม่นยำ โดยสามารถแจกแจงค่าความชื้นของเมล็ดวัตถุดิบชนิดที่มีค่าความชื้นต่ำมากและสูงมากซึ่งปะปนกันอยู่ในตัวอย่างตรวจสอบ สามารถวัดค่าความชื้นมาตรฐานของเมล็ดก่อนและหลังผ่านกระบวนการสีข้าว เพื่อการตรวจสอบคุณภาพข้าว การเก็บรักษาข้าว หรือเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของตู้อบข้าว

ค่าที่วัดได้โดยละเอียดนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมาต่อผู้เพาะปลูก และเจ้าของโรงสี และเพื่อการทำการวิจัย โดยค่าที่รายงานในเครื่องพิมพ์สามารถลงในรายละเอียดว่า ค่าความชื้นของแต่ละเมล็ดเป็นเท่าใด จำนวนเมล็ดที่ตรวจวัด ค่าเฉลี่ยความชื้นซึ่งวัดได้จากใจกลางเมล็ด ค่า variance ค่า standard deviation และสามารถแสดงโดยใช้แผนภูมิแสดงค่าความชื้น (moisture distribution)

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

หลักการวัด [Measuring principle] วัดค่ากระแสไฟฟ้า(Electric Resistance)
โปรแกรมตรวจค่าความชื้น [Application] 1.ข้าวสาร (เมล็ดสั้น) Short milled rice 11 – 20%

2.ข้าวกล้อง (เมล็ดสั้น) Short brown rice 11 – 20%

3.ข้าวเปลือก (เมล็ดสั้น) Short paddy 11 – 35%

4.ข้าวบาร์เล่ย์ Barley 10 – 40%

5.ข้าวสาลี Wheat 10 – 40%

6.ข้าวบาร์เล่ย์ไม่มีเปลือก Naked Barley 10 – 35%

7.ข้าวสาร (เมล็ดยาว) Long milled rice 11 – 20%

8.ข้าวกล้อง (เมล็ดยาว) Long brown rice 11 – 20%

9.ข้าวเปลือก (เมล็ดยาว) Long paddy 11 – 35%

10.ข้าวสารหอมมะลิ Jasmine milled rice 11 – 20%

11.ข้าวเปลือกหอมมะลิ Jasmine paddy 11 – 35%

12.ข้าวสารเหนียว Long sticky mlled rice 11 – 20%

13.ข้าวเปลือกเหนียว (เมล็ดยาว) Long sticky paddy 11 – 35%

14.ข้าวสารนึ่ง (เมล็ดยาว) Long parboiled rice 10 – 20%

ช่วงวัดค่าความชื้น [Measurement Range] 10 – 40 %
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน [Ambient Temperature] 0 – 40 ºC
ค่าความแม่นยำ [Accuracy] ± 0.5%
การแสดงข้อมูล [Display Type] แสดงตัวเลขดิจิตอล บนจอLCD (Black Light) & ค่ากราฟ (Histogram)
การรายงานค่า  [Display Content] รายงานค่าตัวเลข: ค่าความชื้นเฉลี่ย, จำนวนเมล็ดที่ตรวจวัด, เวลารายงานแผนกราฟ Histogram:

การกระจายค่าความถี่ของความชื้น(Moisture distribution)

Selected grain type, average moisture value, Kernel count, time, moisture distribution

เวลาที่ใช้ในการวัด [Measurement Time] 100 เมล็ด / 50 วินาที (ข้าวผ่านการสีแล้ว และข้าวยังไม่ผ่านการสี)
กำหนดจำนวนเมล็ดที่ต้องการได้ [Kernel Count] ระหว่าง 10 – 1000 เมล็ด (Selectable)
กำลังไฟ [Power] AC 100 – 240V (50/60Hz), ใช้ไฟสูงสุด 25W
นำหนักตัวเครื่อง [Weight / kg.] 10 กิโลกรัม / 12 กิโลกรัมรวมอุปกรณ์
ขนาดเครื่อง(มม.) [Dimensions (mm.)] 197 L(กว้าง) x 340 W(ลึก) x 335 H(สูง) มม.
อุปกรณ์ครบชุด [Accessories] เครื่องพริ้นเตอร์ VZ-380, ช้อน(Scoop), ที่คีบวัตถุดิบ(Tweezers), สายไฟ(Electrical Power cord)

วิดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

เครื่องวัดความชื้นด้วยกรรมวิธีเรียงเมล็ด KETT PQ-520

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง

Close Menu
×
×

Cart