กระพ้อเลเซอร์ ทรงกระพ้อเหล็ก รุ่น เทรดเซอร์ LASER TREASURE 7″ x 4 1/2″

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

กระพ้อ 7” x 4 1/2”

LASER TREASURE

กระพ้อเลเซอร์ ทรงกระพ้อเหล็ก รุ่น เทรดเซอร์

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ปริมาตรภายใน 1 ลิตร
ความจุข้าวสาร 0.86 กิโลกรัม
ความจุข้าวเปลือก 0.57 กิโลกรัม
น้ำหนักลุกกระพ้อ 231 กรัม
ความหนา 5 มิลลิเมตร

วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

Catalog-LASER TREASURE ทรงกระพ้อเหล็ก รุ่น เทรดเซอร์ 7″ x 4 1/2″

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

    

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง