กระพ้อเลเซอร์ ทรงกาบกล้วย LASER EMPEROR 4″ x 4″

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

กระพ้อ 4”x4”

LASER EMPEROR

ทรงกาบกล้วย รุ่น เอ็ม เพอเร่อร์

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ปริมาตรภายใน 0.51 ลิตร
ความจุข้าวสาร 0.45 กิโลกรัม
ความจุข้าวเปลือก 0.31 กิโลกรัม
น้ำหนักลุกกระพ้อ 114 กรัม
ความหนา 4 มิลลิเมตร

วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

Catalog-LASER EMPEROR ทรงกาบกล้วย รุ่น เอ็มเพอเร่อร์ 4″x 4″

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

    

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง