กระพ้อเลเซอร์ ทรงกาบกล้วย LASER EMPEROR 9″ x 5 1/2″

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

กระพ้อ 9” x 5 1 /2”

LASER EMPEROR

ทรงกาบกล้วย รุ่น เอ็ม เพอเร่อร์

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ปริมาตรภายใน 1.80 ลิตร
ความจุข้าวสาร 1.60 กิโลกรัม
ความจุข้าวเปลือก 1.10 กิโลกรัม
น้ำหนักลุกกระพ้อ 416 กรัม
ความหนา 7 มิลลิเมตร

วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

Catalog-LASER EMPEROR ทรงกาบกล้วย รุ่น เอ็มเพอเร่อร์ 9″x 5 1/2″

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

    

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง