กระพ้อเลเซอร์ ทรงกาบกล้วย LASER EMPEROR 18″ x 8 1/2″

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

กระพ้อ 18” x 8 1/2”

LASER EMPEROR

ทรงกาบกล้วย รุ่น เอ็มเพอเร่อร์

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

ปริมาตรภายใน 6.70 ลิตร
ความจุข้าวสาร 5.96 กิโลกรัม
ความจุข้าวเปลือก 4.09 กิโลกรัม
น้ำหนักลุกกระพ้อ 2294 กรัม
ความหนา 11 มิลลิเมตร

วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

Catalog-LASER EMPEROR ทรงกาบกล้วย รุ่น เอ็มเพอเร่อร์ 18″ x 8 1/2″

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

    

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง