คัดแยกสีข้าวสาร, ข้าวกล้อง, ข้าวเปลือก, ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ฯลฯ

คัดแยกสีข้าวสาร, ข้าวกล้อง, ข้าวเปลือก, ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ฯลฯ

ภาพประกอบการคัดแยก

คัดแยกสีข้าว

 

วีดีโอแสดงการคัดแยก

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค