ชุดเครื่องรักษาอุณหภูมิช็อกโกแลตและหัวจ่ายช็อกโกแลต เครื่องผสมถั่ว เคลือบถั่ว สายพานเคลื่อนช็อกโกแลต อุโมงค์เร่งความแข็งตัวช็อกโกแลต สายพานออก ENROBING LINE 400 mm + CLUSTERS

Top EX – Clusters – R400 – Tunnel 5mt, 400mm Belt – Detachment

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

Top EX – Clusters – R400 – Tunnel 5mt, 400mm Belt – Detachment

ชุดเครื่องรักษาอุณหภูมิช็อกโกแลตและหัวจ่ายช็อกโกแลต เครื่องผสมถั่ว เคลือบถั่ว สายพานเคลื่อนช็อกโกแลต อุโมงค์เร่งความแข็งตัวช็อกโกแลต สายพานออกช็อกโกแลตที่ผลิตเสร็จ

 

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

Top EX – R400 – Tunnel 5mt, 400mm Belt – Detachment

เครื่องรักษาอุณหภูมิช็อกโกแลต และชุดเคลือบช็อกโกแลตและหัวจ่าย

รักษาควบคุมอุณหภูมิช็อกโกแลต เคลือบช็อกโกแลต หัวจ่ายช็อกโกแลตลงโมล์ดแม่พิมพ์

Electrical specifications 400 V three phase – 50 Hz.
Power required 3,5 Kw – 16 A – 5 poles.
Tank capacity 60 Kg.
Hourly production rate 200 Kg.
Cooling unit 3000 frigorie/h.
Dimensions h. 1560, I. 650, p. 1100 mm.
of vibrating table included l. 1060 mm.
with RS200 1740 mm.

 

CLUSTERS ป้อนถั่วคลุกให้เข้ากัน ถั่วเคลือบช็อกโกแลต ด้วยโหมดอัตโนมัติ

Electrical specifications 230 V single phase 50/60 Hz
Required power 2.5 kW – 16A – 5 poles
Hourly production rate 30-35 kg depending on the dimensions of the product
Dimensions h. 1650 mm, w. 1000 mm, d. 1050 mm

 

TUNNEL 5 mt-400 mm. Belt

Electrical specifications 400 V single phase 50 Hz
Required power 4 kW – 16A – 5 poles
Optimal operating temperature 20/25 °C, maximum 32 °C.
Cooling unit 3800 / 4000 frigories/h.
Dimensions l. 6/8/12 mt, d. 850 mm
Larg. utile di lavoro 300/400 mm.

 

DETACHMENT

วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

 

 

แคตตาล็อก

Catalog : Enrobing Line 400 mm + Clusters

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง