ถังพักไซโล ขนาด 10 ตัน

ถังพักวัตถุดิบ นิยมใช้ในโรงสีข้าว โรงกาเเฟ เเละอุตสาหกรรมอื่นๆ ใช้เพื่อการเก็บรักษา เช่น เมล็ดธัญพืชเช่น ข้าว ข้าวโพด  ข้าวสาลี แป้ง นํ้าตาล อาหารสัตว์ มักมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษาเเละพักวุตถุดิบก่อนส่งเข้าเครื่องจักรต่อ ไป เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เพื่อให้เก็บรักษาได้นาน

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

ถังพักวัตถุดิบ หรือ SILO นิยมใช้อย่างมากในโรงสีข้าวและอุตสาหกรรมอื่นๆ ใช้เพื่อการเก็บรักษา ถังพักวัตถุดิบไซโลยังถูกใช้เก็บข้าวโพด ข้าวสาลี แป้ง น้ำตาล อาหารสัตว์ มักมีการควบคุมสภาพการเก็บรักษาและพักวัตถุดิบก่อนส่งเข้าเครื่องจักรต่อไป เช่น อุณหภูมิ ความชื้น เพื่อให้เก็บรักษาได้นานขึ้น

ไซโลจัดเก็บวัตถุดิบ มีระบบระบายอาการเพื่อควบคุมความชื้นสัมพันธ์ ลดความชื้นและควบคุมอุณหภูมิภายใน Silo จัดเก็บวัตถุดิบแบบกรวยเป็นลักษณะถังก้นกรวยวางยกสูงจากพื้นดิน เพื่อสะดวกในการลำเลียงขาถ่ายเมล็ดพืชหรือวัตถุดิบออกจากถังด้านล่างด้วยอุปกรณ์ลำเลียง ถังพักไซโลขนาด 10 ตัน Silo Tank เรามีคุณภาพสูงและเป็นที่นิยม Silo จัดเก็บวัตถุดิบ ถูกนำมาใช้เพื่อให้ง่ายต่อระบบการจัดเก็บและลำเลียง

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง