สายพานลำเลียง

สายพานลำเลียง สายพานลำเลียงแบบหน้าเรียบหนา 2-3 ชั้น +2ชั้น/สายพานลำเลียงแบบมีบั้งหนา 4-5 ชั้น +3ชั้น

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

สายพานลำเลียง สายพานลำเลียงแบบหน้าเรียบหนา 2-3 ชั้น +2ชั้น/สายพานลำเลียงแบบมีบั้งหนา 4-5 ชั้น +3ชั้น

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

สายพานลำเลียง สายพานลำเลียงแบบหน้าเรียบหนา 2-3 ชั้น +2ชั้น/สายพานลำเลียงแบบมีบั้งหนา 4-5 ชั้น +3ชั้นชนิด

สายพานลำเลียงแบบหน้าเรียบ

สายพานลำเลียงแบบมีบั้ง

ความหนาสายพาน

หนา 2-3 ชั้น +2ชั้น

หนา 4-5 ชั้น +3ชั้น

วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง