เครื่องคัดแยกสีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วแดง ถั่วและ ธัญพืชต่างๆ CASHEW NUTS PEANUTS KIDNEY BEAN MUNGBEAN SOYBEAN COLOR SORTER

เครื่องคัดแยกสีอัจฉริยะ ANGELON COLOR SORTER

สำหรับคัดแยก เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วลิสง ถั่วแดงและธัญพืชต่างๆ

คัดแยกได้ทั้งมีเปลือก หรือปอกเปลือกแล้ว ผู้ใช้สามารถตั้งค่าของสีวัตถุดิบที่ต้องการคัดเองได้สะดวกรวดเร็วผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

เครื่องคัดแยกสีอัจฉริยะ ANGELON COLOR SORTER

เครื่องคัดแยกสีเมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่วแดง ถั่วและ ธัญพืชต่างๆ CASHEW NUTS PEANUTS KIDNEY BEAN MUNGBEAN SOYBEAN COLOR SORTER

COLOR CAMERAS : กล้องสี CCD5400 pixel 0.08mm สามารถอ่านค่าสีดั่งสายตามอง

High resolution CCD(2048 pixel), high-definition color optics with accuracy of Identifying defects as small as 0.08 mm2.

BELT TYPE : ระบบลำเลียงแนวราบด้วยสายพาน สามารถคัดแยกได้อย่างแม่นยำ

Belt-typed color sorter is the best sorting method as the flowing speed can be controlled when being carried the belt.

LCD SCREEN : หน้าจอ LCD สีรายงานผลการคัดตลอดเวลา โดยแสดงภาพถ่ายจริงขณะเคลื่อนไหวของวัตถุดิบที่กำลังถูกคัดแยก

Efficient image aquisition where the real time image of material is captured on video and displayed on LCD screen.

LED LIGHT SOURCE : หลอดไฟ LED Light Source ควบคุมความเสถียรของแสงอย่างสม่ำเสมอ

Equipped with LED Light source to ensure highest image quality sorting.

MULTI COLOR SORTING : สามารถคัดทุกสีออกหมดได้พร้อมกันเช่น ต้องการคัดสีแดง สีขาว สีน้ำเงินออกจากกันได้ทั้งสามสีในการคัดครั้งเดียว

Smart system that can seperate many colors all in one time sorting.

SHAPE SORTING : สามารถตั้งค่าคัดรูปทรงวัตถุดิบได้ เช่น คัดแยกเม็ดมะม่วงหิมพานหักออกจากเมล็ดเต็ม คัดแยกเมล็ดอาหารสัตว์ทรงกลมออกจากทรงยาว คัดแยกถั่วลีลงทั้งเปลือกทรงยาวสามปล้องออกจากสองปล้อง คัดแยกพริกโค้งงอออกจากพริกตรงสวย All shapes can be sorted, for instance the broken cashew nuts, the circled shaped pet food, the long shape peanuts, the crooked chili.

LENGTH SORTING : สามารถตั้งค่าการคัดขนาดความยาวของวัตถุดิบได้ เช่น คัดพริกสั่นเกินกว่า4.5เซนติเมตรออกจากเมล็ดขนาดยาวสมบูรณ์ The length of the materials can be sorted. For instance, the chili of which the length is shorter than 4.5cm can be separated from the long ones.

HIGHER CAPACITY : สามารถเพิ่มหรือลดกำลังการผลิตได้สูงสุดให้เหมาะสมกับอัตราปนเปื้อน ณ ขณะนั้น ด้วยการควบคุมผ่านอุปกรณ์ปล่อยวัตถุดิบระบบสั่น Vibrator feeder allows operator to adjust the speed up and down depending on contamination level of raw materials to optain optimum capacity.

SELF CLEANING : มีระบบทำความสะอาดกระจบแบบอัตโนมัติ Equipped with self-cleaning system for glass window in the optical room. Water cleaning system is available as an option.

REMOTE ENGINEER MONITORING SYSTEM : วิศกรสามารถเชื่อมต่อเข้ามาเพื่ออัพเดทโปรแกรม สั่งการ หรือตั้งค่าของเครื่อง โดยผ่านระบบอินเตอร์เนท Engineers can link in to assist user in updating new software versions or setting new values for new materials.

DOUBLE LAYERS SORTING : เครื่องคัดแยกสีระบบสายพานสองชั้น ที่ออกแบบเฉพาะเพื่อทำการคัดแยกวนกลับ เพื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด

The world’s masterpiece two-layer belt sorting can control loss syatem at minimal.

QUALITY GRADE SORTING : สามารถแบ่งเกรดวัตถุดิบได้เช่น วัตถุดิบป้อนจะถูกคัดออกมาเป็น เกรดA, เกรดB, เกรดC

โดยมีสามทางออกในครั้งเดียว 3 exists allows material sorting into 3 grades/colors in one time.

COMPUTERIZED MONITORING : ควบคุมการทำงานของเครื่องด้วยคอมพิวเตอร์ ตั้งค่ากล้องปรับความเร็วในการปล่อย

ตรวจเช็คการทำงานทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วมีโปรแกรมใช้งานในทุกภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

Computerized system enables real-time control ofthe machine though a simple click of the mouse.

 

 

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

 

เครื่องคัดแยกสีแองเจลอน AL-128 AL-128D AL-256 AL-256D
ANGELON COLOR SORTER
กำลังการผลิต Capacity Input 600-2000 kg./hr. 600-2000 kg./hr. 1200-4000 kg./hr. 1200-4000 kg./hr.
(2ndBelt Sorting) (2ndBelt Sorting)
สายพานหน้ากว้าง Belt Width 600 mm. 600 mm. x 2 Layers 1200 mm. 1200 mm. x 2 Layers
จำนวนกล้อง No. of Cameras 4 Cameras 8 Cameras 8 Cameras 16 Cameras
จุดเล็กสุดที่กล้องจับภาพ detection 0.04 mm. (5400 pixel)
หัวยิง Ejectors 128 Ejectors 256 Ejectors 256 Ejectors 512 Ejectors
อัตราการใช้ลม Air Consumption 200 – 400 litre/min 400 – 800 litre/min 400 – 800 litre/min 800 – 1200 litre/min
แรงดันลม Air Pressure (Mpa) 0.6 – 0.8 Mpa
อัตราความแม่นยำ Accuracy(%) ความแม่นยำในส่วนคัดวัตถุดิบดี 98-99%
อัตราการยิงพาของดี Carry over(%) 10:1 – 10:2 ( ในวัตถุดิบที่ถูกคัดออก10ชิ้น อาจจะมีวัตถุดิบดีปนอยู่ในวัตถุดิบคัดออกจำนวน1ชิ้น )
กำลังไฟ Voltage (V/Hz) 220Volt / 50Hz
อัตรากินไฟ Power Consumption 0.8 Kw 1.0 Kw 1.0 Kw 0.8 Kw
น้ำหนัก Weight (Kg) 700 kg. 1100 kg. 950 kg. 1350 kg.
ขนาดเครื่อง Dimension LxWxH 2730 x 1220 x 1580 mm. 2730 x 1220 x 2150 mm. 2730 x 1820 x 1580 mm. 3080 x 1820 x 2150 mm.
วัสดุเครื่อง Machine Body ส่วนสัมผัสวัตถุดิบทำด้วยสแตนเลส SUS304 ตัวโครงเครื่องเป็นสแตนเลส หรือเหล็กพ่นสี (ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบคัดแยก)

 

หมายเหตุ : กำลังการผลิตจริงอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับชนิดวัตถุดิบ น้ำหนัก รูปทรง ลักษณะ อัตราปนเปื้อน และอุปกรณ์ป้อนลำเลียงวัตถุดิบที่ใช้

: ผลวัดจริงจากวัตถุดิบข้าว อัตราปนเปื้อนตั้งต้นไม่เกิน 5%

: สเปคเครื่องที่แจ้งไว้ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพเครื่อง

: แอร์คอมเพรซเซอร์(ปั๊มลม) ไม่ได้รวมอยู่ภายในเครื่องคัดแยกสี

วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

เครื่องคัดแยกสี-Angelon-Color-Sorter Stainless Steel Model

เครื่องคัดแยกสี-Angelon-Color-Sorter Steel Model

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง