เครื่องล้างเมล็ดกาแฟเชอรี่

เครื่องล้างกาแฟเชอรี่ Cherry Washer รุ่น MRQ-SERIES ผลิตโดย VNT Vina Nhatrang

เครื่องล้างกาแฟเชอรี่ ตัวเครื่องจะทําหน้าที่ คัดแยกเมล็ดกาแฟเชอรี่ที่แห้งแยกเมล็ดจมลอย เมล็ดกาแฟเชอรี่ที่ไม่ สมบูรณ์ มีระบบวนนํ้าในการใช้งานเพื่อประหยัดนํ้า ขจัด หิน ดินทราย ออกจากเมล็ดเชอรี่ เพื่อช่วยในการหลีกเลี่ยง ความเสียหายในการนําเมล็ดกาแฟเชอรี่เข้าเครื่องจักรในกระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟต่อไป

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

เครื่องล้างกาแฟเชอรี่ Cherry Washer รุ่น MRQ-SERIES ผลิตโดย VNT Vina Nhatrang

เครื่องล้างกาแฟเชอรี่ Cherry Washer รุ่น MRQ-SERIES เครื่องล้างกาแฟเชอร์รี่คัดแยกเชอร์รี่ที่แห้ง เมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ถูกแมลงกัดกินตัวเครื่องจะนำเมล็ดที่แยกแล้วไปล้างเพื่อ ขจัดหิน ดินทราย ช่วยลดความเสี่ยงในการนำเมล็ดกาแฟเชอร์รี่เข้าสู้เครื่องจักรถัดไป ตัวเครื่องมี3รุ่น MRQ-1 กำลังการผลิต 1.5 ตัว/ชั่วโมง กำลังพัดลม 1 HP ขนาดตัวเครื่อง 4400x900x1450 , รุ่น MRQ-3 กำลังการผลิต 3 ตัน/ชั่วโมง กำลังพัดลม 2HP ขนาดตัวเครื่อง 5300x1350x1600 , รุ่น MRQ-5 กำลังการผลิต 5 ตัน/ชั่วโมง กำลังพัเลม 3 Hp ขนาดตัวเครื่อง 6350x1385x1660 ตัวเครื่องมีรับประกันการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

รุ่นตัวเครื่อง กำลังการผลิต (ตัน/ชั่วโมง) กำลังพัดลม (HP) ขนาดตัวเครื่อง

(กว้างxยาวxสูง) มม.

  MRQ-1 1.5 1 4400x900x1450
  MRQ-3 3 2 5300x1350x1600
  MRQ-5 5 3 6350x1385x1660

วิดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

Catalog เครื่องล้างเมล็ดกาแฟเชอรี่ Cherry Waher

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง