เครื่องวัดความชื้น Wile 78

เครื่องวัดความชื้น Wile 78 สามารถวัดค่าความชื้นของเมล็ดพันธุ์ได้ถึง 20 ชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ถั่ว เมล็ดทานตะวัน ควินัว ถั่วแดง ถั่วแครนเบอร์รี่ เมล็ดเจีย ฯลฯ เครื่องวัดความชื้นธัญพืช ใช้เวลาในการตรวจวัดเพียง 20 วินาทีเท่านั้น ช่วงในการอ่านค่าความชื้น 3-40%

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

เครื่องวัดความชื้น Wile 78 สามารถวัดค่าความชื้นของเมล็ดพันธุ์ได้ถึง 20 ชนิด เช่น ข้าวโพด ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ถั่ว เมล็ดทานตะวัน ควินัว ถั่วแดง ถั่วแครนเบอร์รี่ เมล็ดเจีย ฯลฯ เครื่องวัดความชื้นธัญพืช ใช้เวลาในการตรวจวัดเพียง 20 วินาทีเท่านั้น ช่วงในการอ่านค่าความชื้น 3-40%

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืช ที่อ่านค่าได้มากถึง 20 ชนิด Wile 78 อ่านค่าได้รวดเร็วแค่ 20 วินาทีเท่านั้น ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD แสดงผล อ่านค่าความชื้นได้โดยไม่ทำให้วัตถุดิบเสียหาย ช่วงในการอ่านค่าความชื้น 3-40% ค่าความคลาดเคลื่อน +/-0.5% ตัวเครื่องมีรับกระกันการใช้งาน

 

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

โปรแกรมตรวจวัตถุดิบ

1. ข้าวโพด (Corn)
2. ข้าวฟ่าง (Sorghum)
3. ข้าวบาร์เล่ย์ (Barley)
4. ข้าวสาลี (Wheat)
5. ถั่ว (Bean)
6. ถั่วลั่นเตา (Field Peas)
7. ถั่วปากอ้า (Broad Bean)
8. ข้าวโอ็ต (Oat)
9. ข้าวขาว (White Rice)
10. ข้าวเปลือก (Paddy Rice)
11. ถั่วเหลือง (Soya Bean)
12. เมล็ดทานตะวัน (Sunflower)
13. เมล็ดเรดโคลเวอร์ (Red Clover)
14. Universal Rice
15. เมล็ดควินัว (Quinoa)
16. เมล็ดกัญชง (Hemp)
17. น้ำมันเมล็ดทานตะวัน (Sunflow.Oilseed)
18. ถั่วแครนเบอร์รี่ (Cranberry Beans)
19. ถั่วแดง (Kidney Beans)
20. เมล็ดเจีย (Chia)

วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

เครื่องวัดความชื้น wife 78

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง