เครื่องวัดความชื้น Wile Coffee and Cocoa

เครื่องวัดความชื้น Wile Coffee and Cocoa เป็นเครื่องวัดความชื้นเมล็ดกาแฟ โรบัสต้า อราบิก้า โกโก้ ใช้เพื่อทดสอบความชื้น สามารถอ่านค่าความชื้นได้อย่างรวดเร็ว มีความเสถียรแม่นยำ ตัวเครื่องกะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถวัดค่าความชื้นของเมล็ดพันธุ์ได้ถึง 7 ชนิด เช่น Arabica(Green), Robusta(Green) ,Universal(Green), Roasted Coffee, Pergamino Coffee, Cocoa Bean ,Basic Scale เครื่องวัดความชื้นเมล็ดกาแฟและโกโก้ ใช้เวลาในการตรวจวัดเพียง 20 วินาทีเท่านั้น ช่วงในการอ่านค่าความชื้น 1-38% ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดของวัตถุดิบ ง่ายต่อการปรับการสอบเทียบ ความชื้นในเมล็ดกาแฟ

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

เครื่องวัดความชื้น Wile Coffee and Cocoa เป็นเครื่องวัดความชื้นเมล็ดกาแฟ โรบัสต้า อราบิก้า โกโก้ ใช้เพื่อทดสอบความชื้น สามารถอ่านค่าความชื้นได้อย่างรวดเร็ว มีความเสถียรแม่นยำ ตัวเครื่องกะทัดรัด พกพาสะดวก สามารถวัดค่าความชื้นของเมล็ดพันธุ์ได้ถึง 7 ชนิด เช่น Arabica(Green), Robusta(Green) ,Universal(Green), Roasted Coffee, Pergamino Coffee, Cocoa Bean ,Basic Scale เครื่องวัดความชื้นเมล็ดกาแฟและโกโก้ ใช้เวลาในการตรวจวัดเพียง 20 วินาทีเท่านั้น ช่วงในการอ่านค่าความชื้น 1-38% ขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดของวัตถุดิบ ง่ายต่อการปรับการสอบเทียบ ความชื้นในเมล็ดกาแฟ

เครื่องวัดความชื้นกาแฟและโกโก้ ที่อ่านค่าได้มากถึง 7 ชนิด Wile Coffee and Cocoa อ่านค่าได้รวดเร็วแค่ 20 วินาทีเท่านั้น ตัวเครื่องมีหน้าจอ LCD แสดงผล อ่านค่าความชื้นได้โดยไม่ทำให้วัตถุดิบเสียหาย ช่วงในการอ่านค่าความชื้น 1-38% ค่าความคลาดเคลื่อน +/-0.5% ตัวเครื่องมีรับกระกันการใช้งาน

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

โปรแกรมวัตถุดิบ

1. Arabica (Green)
2. Robusta (Green)
3. Universal Green
4. Roasted Coffee
5. Pergamino Coffee
6. Cocoa Bean
7. Basic Scale

วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

เครื่องวัดความชื้นเมล็ดกาแฟ และ โกโก้ Wile coffee and cocoa 

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง