เครื่องวิเคราะห์ความชื้นด้วยระบบอินฟราเรด KETT FD-660

KETT FD-660 LAB MOISTURE TESTER MOISTURE METER

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นด้วยระบบอินฟาเรด รุ่นนี้ใช้หลอดอินฟาเรด 185 วัตต์ การตรวจจับการสูญเสียนํ้าหนักโดยการ ให้ความร้อน ตัวเครื่องจะคํานวนจากนํ้าหนักที่หายใปของวัตถุดิบ ผ่านการใช้ความร้อนเเละการอบเเห้ง เครื่องสามารถ วัดได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับชนิดเเละรูปร่างด้วย

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

KETT FD-660 LAB MOISTURE TESTER MOISTURE METER

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นด้วยระบบอินฟราเรด FD-660 วิเคราะห์ค่าความชื้นจากการคำนวนน้ำหนักที่หายไปจากการให้ความร้อนและการอบแห้ง ซึ่งเป็นเทคนิคที่คล้ายกับการ “ตรวจสอบค่าสูญเสียจากการอบแห้ง” และเป็นหนึ่งในมาตรฐานการวัดค่าที่แม่นยำ ด้วยเหตุนี้ FD-660 จึงสามารถวัดค่าความชื้นได้จากหลากหลายตัวอย่างวัตถุดิบ โดยขึ้นอยู่กับชนิด และรูปร่างของตัววัตถุดิบด้วย

เครื่องวิเคราะห์ความชื้นด้วยระบบอินฟาเรด รุ่นนี้ใช้หลอดอินฟาเรด 185 วัตต์ การตรวจจับการสูญเสียนํ้าหนักโดยการ ให้ความร้อน ตัวเครื่องจะคํานวนจากนํ้าหนักที่หายใปของวัตถุดิบ ผ่านการใช้ความร้อนเเละการอบเเห้ง เครื่องสามารถ วัดได้หลายชนิดขึ้นอยู่กับชนิดเเละรูปร่างด้วย

FD-660 เป็นเครื่องวัดความชื้นที่วิเคราะห์ค่าความชื้นจากการคำนวนน้ำหนักที่หายไปจากการให้ความร้อนและการอบแห้ง ซึ่งเป็นเทคนิคที่คล้ายกับการ ตรวจสอบค่าสูญเสียจากการอบแห้ง และเป็นหนึ่งในมาตรฐานการวัดค่าที่แม่นยำ

ด้วยเหตุนี้ FD-660 จึงสามารถวัดค่าความชื้นได้จากหลากหลายตัวอย่างวัตถุดิบ โดยขึ้นอยู่กับชนิด และรูปร่างของตัววัตถุดิบด้วย

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

วิธีการทำงาน: ตรวจสอบน้ำหนักที่หายไปจากการใช้ความร้อนและอบแห้ง
ตัวอย่างน้ำหนัก:  1-80 กรัม
ความละเอียด  ความชื้น / วัตถุดิบเนื้อแข็ง : 0.1% หรือ 0.01% (สามารถเลือกได้)
ช่วงความชื้น:  0~100% (WET BASE)

0~500% (DRY BASE)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน :  ตัวอย่างวัตถุดิบประมาณ 5 กรัมขึ้นไป, 0.1%

(เมื่อใช้วัตถุดิบตามมาตรฐานซึ่งมีเงื่อนไขตามที่ Kett Electronic Laboratory กำหนด)

การแสดงผล:  แสดงค่าทางจอ LCD ระบบดิจิทอล (96 x 40 มม.)
โหมดการวัด:  ได้ทั้ง วัดแบบตั้งเวลา หรือวัดแบบต่อเนื่อง
ตัวกำเนิดความร้อน:  ตัวทำความร้อนระบบ organic carbon heater (280W x 2)
กำลังไฟ:  100-120V AC / 220-240V AC (50/60 Hz)
อัตราการใช้พลังงาน :  สูงสุด 900W
ขนาด และน้ำหนัก:  222 (กว้าง) x 360 (ยาว) x 196 (สูง) mm, 3.2 กก.
อุปกรณ์เสริม : สายไฟ Power cord A or B(Power plug conversion), คีมคีบถาด(Sample dish handler) ช้อนตักวัตถุดิบ(Spoon), ฟิวส์(Spare fuse), ถาดกันลม(Wind Shield), ถาดใส่ตัวอย่าง(Sample dish) ขาตั้งถาด(Sample dish stand), แผ่นอลูมิเนียมฟอยด์ 10 แผ่น(Package of aluminium foil sheets 10 per) คู่มือการใช้งาน(Operating manual)

วิดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

 เครื่องวัดความชื้นด้วยระบบอินฟราเรท KETT-FD660

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง