ด้าย จักรเย็บถุงเย็บกระสอบ

About the machine

ด้ายสำหรับเย็บกระสอบมีหลากสี หลายขนาด คุณสมบัติดีไม่เปื่อยไม่เป็นขุย และใช้ได้นานทนทาน

Specification Table

ด้ายหลอดเล็ก (5 หลอด/กก.) 

ด้ายหลอดใหญ่(1 หลอด/กก.)

Watch Video

Download Catalog

Download Download pdf:

Photo from Customers

How to use and After-service

Certificate