เครื่องลอยกาแฟเชอรี่ระบบไซฟอน

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

เครื่องลอยกาแฟเชอรี่ระบบไซฟ่อน เป็นเครื่องทำความสะอาดเมล็ดเชอรี่สามารถแยกเศษหินและกิ่งไม้ที่ปนเข้ามาได้ และทำหน้าที่คัดแยกเมล็ดเชอรี่ ที่ จม-ลอย ออกจากกันได้ เพื่อที่จะได้เทล็ดกาแฟที่มีคุณภาพตัวเครื่องมีเครื่องปั๊มน้ำและมอเตอร์ อย่างละ 1ตัว ใช้ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ เพื่อเป็นต้นกำลังการเกิดระบบน้ำวนและส่งเมล็ดเชอรี่จมไปยัง

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

1.ตัวเครื่องทำด้วยโลหะแข็ง

2.สามารถลอยเชอร์รี่ได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม/ชั่วโมง

3.มีระบบตักเศษหิน และ เศษโลหะ ที่ปนเข้ามากับเมล็ดเชอรี่กาแฟ

4.มีระบบไซฟ่อนแยกเมล็ดเชอรี่ที่จมลอย และสามารถแยกน้ำออกจากเชอรีแล้วน้ำมาใช้ใหม่ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพเพื่อเป็นการประหยัดน้ำ

5.มีระบบปรับลดแรงดันน้ำจากเครื่องปั๊มน้ำ ที่เป็นต้นกำเนิดระบบน้ำวน

6.มีระบบลำเลียงเมล็ดเชอรี่ไปยังเครื่องปอกเปลือก ด้วยสกรูลำเลียง (ใบเกลียว) มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อน

7.มีถังดักน้ำล้นที่เกิดจากกระบวนการลอย แล้วสูบน้ำกลับไปใช้ใหม่ในระบบอีกด้วยเครื่องปั๊มน้ำ

8.มีเอกสารคู่มือการใช้งาน มีเอกสารรับประกันการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี

วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

Download Download pdf: เครื่องลอยกาแฟเชอรี่ระบบไซฟอน By VNT Vina Nhatrang

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง