เครื่องถาดป้อนถั่วคลุกให้เข้ากัน เครื่องเทมเปอร์ริ่งคุมอุณหภูมิ และชุดถาดสั่นเกลี่ยช็อกโกแลตในโมลด์ CLUSTERS

  • lusters Teglia produces chocolate-based clusters containing nuts (hazelnuts, pistachios, almonds….) as an additional ingredient

    It is equipped with a loading hopper for the additional ingredients. It needs to be connected to a tempering machine provided with a pneumatic valve for the supply of chocolate. The machine can be used in manual or automatic mode, thanks to level sensors.

    The product, poured via 6 rotors on baking trays of standard dimensions cm 60×40, can be personalised by adjusting the doses. The machine is equipped with a baking tray loader that can contain up to 8 trays.

คุณลักษณะเกี่ยวกับเครื่อง

lusters Teglia produces chocolate-based clusters containing nuts (hazelnuts, pistachios, almonds….) as an additional ingredient

It is equipped with a loading hopper for the additional ingredients. It needs to be connected to a tempering machine provided with a pneumatic valve for the supply of chocolate. The machine can be used in manual or automatic mode, thanks to level sensors.

The product, poured via 6 rotors on baking trays of standard dimensions cm 60×40, can be personalised by adjusting the doses. The machine is equipped with a baking tray loader that can contain up to 8 trays.

คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

Electrical Specification 230 V single phase – 50 Hz
Power required 3 Kw – 16 A- 3 poles
Optimal operation temperature 20/25 ºC, maximum 32 ºC
Hourly production rate 25-30 kg  depending on the dimensions of the product
Dimensions h 1800 mm, w 2250 mm, d 950 mm

 

  • Needs to be connected to a compressed air source: 100 lt/min – minimum 6 bar – filtered, dry, deoiled

วีดีโอเกี่ยวกับเครื่อง

แคตตาล็อก

Catalog_Selmi Chocolate Machines

ภาพผลงาน เครื่องติดตั้งจริงหน้างาน

แสดงวิธีใช้เครื่อง สอนการใช้งาน การบำรุงรักษา

เอกสารรับรอง