Cherry Huller+Green Bean Separator+Mucilage Remover Model:MXT500

About the machine

MODEL 500,มีประสิทธิภาพในการโม่เปลือกเมล็ดกาแฟเชอร์รี่ 500 กิโลกรัมต่อชั่วโมง โดยใช้กำลังมอเตอร์ 1 แรงม้าสำหรับโม่เปลือก และ 3 แรงม้าสำหรับการขัดเมือก ลดการสูญเสียจากการแปรรูปคงเหลือต่ำกว่า 2 % โดยรับรองว่าจะไม่มีเมล็ดเชอร์รี่หรือกะลาที่ดีผ่านกระบวนการหรือหลุดลอดสูญเสียไปพร้อมกับเปลือกเชอร์รี่

– ลดการใช้น้ำในการแปรรูปสูงสุด 80% เมื่อเทียบกับระบบเครื่องโม่ทั่วไป

– ลดต้นทุนแรงงานจากระบบการควบคุมที่ออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน

– ลดสัดส่วนการสูญเสียจากกระบวนการการโม่คงเหลือต่ำกว่า 2% เช่น เมล็ดขบ เมล็ดแตก เมล็ดกะลาติดไปกับช่องทิ้งเปลือกเป็นต้น

– ลดระยะเวลาการตากลงเนื่องจากมีระบบที่ทำการขัดเมือกกาแฟออกในตัว จึงทำให้กะลากาแฟแห้งเร็วกว่าปกติ 15%

– ลดต้นทุนการติดตั้ง ขนาดพื้นที่และการเตรียมการ เพราะต้องการพื้นที่ในการทำงานขนาดเล็กกว่าระบบอื่น

– ระบบการโม่เปลือกกาแฟที่รวดเร็ว ลดความเสี่ยงในการหมักตัวของกาแฟและยังลดความเสี่ยงในการหมักตัวของกาแฟซึ่งทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์

– การออกแบบที่กะทัดรัด ติดตั้งง่าย ใช้งานสะดวก ใทุกสภาพพื้นที่

– ลดการปนเปื้อนจากของเสียจากการแปรรูปลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

– รักษาสภาพเปลือกเชอร์รี่หลังจากการโม่ ทำให้การจัดการเปลือกง่ายและนำไปใช้ประโยชน์ง่าย

 

Specification Table

รุ่นตัวเครื่อง                 MXT500
กำลังการผลิต  350-500 กิโลกรัม/ต่อชัวโมง
ระบบไฟฟ้า  200 V/ 60 Hz
ขนาดเครื่อง  1x1x1.24 เมตร
กำลังมอเตอร์  1  HP (เครื่องกะเทาะเปลือก)
 3  HP  (เครื่องขัดเมือก)
ปริมาณน้ำ  100 ลิตร / ชั่วโมง
วัสดุเครื่อง  เหล็ก
น้ำหนักเครื่องสุทธิ  189 กิโลกรัม

Watch Video

Download Catalog

Download :  Cherry Huller+Green Bean Separator+Mucilage Remover Model:MXT500By VNT Vina Nhatrang

Photo from Customers

How to use and After-service

Certificate