BELTER Y-5B SEMI-AUTOMATIC VACUUM MACHINE

About the machine

เป็นเครื่องบรรจุสูญญากาศที่มีเครื่องชั่งในตัว มีกำลังการผลิตสูง ใช้งานง่ายสามารถบรรจุได้ตั้งแต่ 0.5 – 5 กิโลกรัม/ถุง ลักษณะถุงทรงเหลี่ยม

Specification Table

รุ่นตัวเครื่อง  BELTER Y-5B
น้ำหนักแพ็คต่อถุง  0.5-5 กิโลกรัม
ความสามารถในการบรรจุ  200-240 ถุง/ชั่วโมง
ทรงถุงบรรจุ  ทรงเหลี่ยม
อัตราความผิดพลาด  2-5 กรัม
จำนวนห้องสูญญากาศ  1 ห้อง
กำลังไฟ  2 Kw
แรงดูดสูญญากาศ  -60 ~ -80 Kpa
โครงสร้าง  เหล็กพ่นสี
วัสดุส่วนสัมผัสวัตถุดิบ  สแตนเลส
กระแสไฟฟ้า  220  / 380 โวลท์
แรงดันปั๊ม  0.6 MPa
ปริมาณลม  2m3/h
น้ำหนักตัวเครื่อง  620 กิโลกรัม

Watch Video

Download Catalog

BELTER Y-5B SEMI-AUTOMATIC VACUUM MACHINE

Photo from Customers

How to use and After-service

Certificate